Solcellspark

Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. fyller 100 år 2018!

Hur skulle vi fira och uppmärksamma det? Många olika funderingar fanns men tillslut beslutade vi oss att en bra present till oss, till våra medlemmar och kunder var att bygga en egen solcellsanläggning. Detta då vi i några år arbetat med solceller och sett att tekniken fungerar bra och att utbytet från anläggningarna också är bra. Vi har nära kontakt med vår lokala leverantör Parkys och tillsammans med dem tog vi fram ett förslag på en markanläggning.

Vi som elnätsägare får inte sälja el till andra utan kommer att använda hela produktionen till att minska våra nätförluster. Ca 4% utav elen vi köper går bort i överföringsförluster i ledningar, säkringar och transformatorer. Parken kommer minska inköpen av nätförluster med ungefär 10%.

Kalkylen hade naturligtvis sett bättre ut om vi hade fått sälja elen på marknaden men vi räknar ändå med att anläggningen gott och väl kommer att vara betald under dess livslängd. Med dagens (2018) priser på el och elcertifikat blir det ca 20 år.

Beslut om byggnation togs utav styrelsen under våren 2017. Efter att vi lokaliserat en lämplig plats vidtog förhandlingar med markägare och upphandling utav materiel. Den första beställningen gjordes i mars 2018. Arbetet på plats påbörjades i juni och anläggningen togs i drift september 2018.

 

Parken i siffror
Installerad effekt222 kW
Beräknad årsproduktion200 000 kWh
Paneler686 st Ulica Solar 325 watts polycristalina
Växelriktare2 st Solis 30K och 4 st Solis 40K
Yta paneler1 340 m2
Yta parken4 000 m2
Kostnad 2,2 mkr
ByggstartJuni 2018
KlartSep 2018

SSEL (Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för.) är en ekonomisk förening i Sandared, Sjömarken, Sandhult och Ekås. Föreningen ägs till stora delar av våra medlemmar. Detta är en stor styrka för oss. Vår lokala förankring och målinriktade arbete för ökad leveranssäkerhet bidrar starkt till att vi håller en hög servicenivå och att kunderna/ägarna kan känna trygghet av en säker elleverans från oss.